INLOOPSPREEKUUR DIJKVERSTERKING HOORN/SCHARWOUDE

De Alliantie Markermeerdijken start op woensdag 9 oktober met een inloopspreekuur in het Wijklab in Winkelcentrum Grote Beer in Hoorn.

De Alliantie is verantwoordelijk voor de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam. In deze omgeving zorgt de Alliantie voor droge voeten door voor de huidige dijk een oeverdijk aan te leggen. De oeverdijk bestaat uit zand. Het zand spuit de Alliantie op vanaf een grondpers in het Hoornse Hop. De werkzaamheden starten op maandag 7 oktober. De Alliantie kan zich voorstellen dat bewoners van Hoorn en Scharwoude hier vragen over hebben. Daarom kunt u vanaf woensdag 9 oktober om de week tussen 16.00 tot 18.00 uur terecht in het Wijklab in Winkelcentrum Grote Beer. De omgevingsmanagers van deelgebied Noord (Hoorn-Schardam) zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U hoeft vooraf geen afspraak te maken.

Op de website www.markermeerdijken.nl staat de actuele planning van de spreekuren. Op de website vindt u veel informatie over de dijkversterking. Op de pagina ‘modules’ staan filmpjes waarin precies wordt uitgelegd hoe de oeverdijk wordt uitgelegd.

Met vriendelijke groet, Jacco van Oostveen

Website: www.markermeerdijken.nl

HHNK alliantie Markermeerdijken 300dpi