Geen spreekuur t/m 11 mei in ‘t Wijklab Alliantie Markermeerdijken.

De Alliantie is verantwoordelijk voor de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam. In deze omgeving zorgt de Alliantie voor droge voeten door voor de huidige dijk een oeverdijk aan te leggen. De oeverdijk bestaat uit zand. Het zand spuit de Alliantie op vanaf een grondpers in het Hoornse Hop. De Alliantie kan zich voorstellen dat bewoners van Hoorn en Scharwoude hier vragen over hebben.

Op de website www.markermeerdijken.nl staat de actuele planning van de spreekuren. Op de website vindt u veel informatie over de dijkversterking. Op de pagina ‘modules’ staan filmpjes waarin precies wordt uitgelegd hoe de oeverdijk wordt uitgelegd.

Met vriendelijke groet, Jacco van Oostveen

Website: www.markermeerdijken.nl

HHNK alliantie Markermeerdijken 300dpi