Stadstrand vanuit drone

Stadstrand steeds meer zichtbaar

U heeft het vast en zeker al gezien hoe inmiddels diverse voertuigen al op het toekomstige Stadstrand rijden. Kortgeleden kregen we bovenstaande foto die we u zeker niet willen onthouden. Kijk ook regelmatig op de website markermeerdijken.nl en op YouTube staan ook mooie filmpjes.