Aan de bewoners / gebruikers van de Siriusstraat

Aan de bewoners / gebruikers van dit pand


In de Siriusstraat wordt gewerkt aan de nieuwe woongebouwen van Intermaris en de herinrichting van de straat door de gemeente Hoorn.
De eerste bewoners wonen in woongebouw 1 ‘De Komeet’
De eerste vier woningen zijn bewoond in het nieuwe woongebouw ‘De Komeet’. De laatste bewoners van de Siriusstraat 2 tot en met 96 zijn hierheen verhuisd. Ondanks dat nog niet alle woningen klaar zijn
konden deze bewoners alvast verhuizen. Op dit moment worden de laatste opleverpunten aan de woningen afgerond. Eind maart ontvangen de overige 70 bewoners de sleutels van hun nieuwe woning.
Woongebouw 5 ‘Nova’
Op de huidige plek van de Siriusstraat 2 tot en met 96 komt straks woongebouw 5 ‘Nova’. Dit woongebouw bestaat uit 99 sociale huurwoningen. Woongebouw 5 kenmerkt zich net als de andere
woongebouwen door twee torens en een middenstuk. De bouwlagen variëren van drie tot zes lagen.
Planning bouwwerkzaamheden woongebouwen
Aan het Noorderlicht komen in totaal vijf gebouwen van Intermaris. Het aantal woningen, de categorie en de planning zien er als volgt uit.

Woongebouw 1 De Komeet 74 sociale huurwoningen Voorjaar 2021
Woongebouw 2 De Evenaar 81 sociale huurwoningen Zomer 2021
Woongebouw 3 De Meteoor 43 sociale huurwoningen Zomer 2021
Woongebouw 4 Eclips 69 vrije sector huurwoningen Eind 2021
Woongebouw 5 Nova 99 sociale huurwoningen 2023


Alle woningen van woongebouw 1 zijn verhuurd. De woningen van woongebouw 2 tot en met 4 adverteert Intermaris later dit jaar via Woonmatch Westfriesland. Mocht u in een woning geïnteresseerd
zijn dan adviseert Intermaris dat u zich daar alvast inschrijft als woningzoekende
https://www.woonmatchwestfriesland.nl/

Planning werkzaamheden bestrating Siriusstraat
Tegelijk met het klaar afleveren van de woongebouwen wordt ook aan de bestrating van de Siriusstraat gewerkt. De weg die hier vanwege de bouwactiviteiten heeft gelegen wordt vervangen door een nieuw
wegdek.
Het eerste deel van de Siriusstraat (fase 2), vanaf Sterrenweg tot aan woongebouw 2, is op dit moment in uitvoering en duurt tot april 2021.
Het tweede deel van de Siriusstraat (fase 5), vanaf woongebouw 2 tot aan woongebouw 4, start naar verwachting in november 2021 en duurt tot maart 2022.
De uitvoering van het laatste gedeelte van de Siriusstraat, vanaf woongebouw 5 tot aan de Zuiderkruisstraat, is op dit moment nog niet gepland.
Inrichting hoven woongebouwen 1 tot en met 5
Aan de zijde van de Siriusstraat is voor de nieuwe woongebouwen ruimte gereserveerd voor ‘hoven’. Dit zijn vakken die ingericht kunnen worden met bijvoorbeeld groen, parkeren en of speelvoorzieningen. De gemeente Hoorn wil graag per hof samen met de bewoners van het woongebouw en direct omwonenden nadenken over de inrichting. We verwachten dat rond de zomer de eerste bijeenkomst kan plaatsvinden voor het hof van woongebouw 1.
Hoe en waar de bijeenkomst zal plaatsvinden hangt af van de dan geldende coronamaatregelen. Meer informatie hierover volgt later.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. van der Putten via telefoonnummer 0229 25 22 00.
U kunt uw vraag ook stellen via www.hoorn.nl/vraag.
Met vriendelijke groet,
Jeroen van der Putten (gemeente Hoorn)
Monique Ursem (Intermaris)